Discover more
Cartref

Awyr Iach, Lle Agored, Bywyd Braf

Partneriaeth flaenllaw rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin yw Cyd-fenter Arfordir Llanelli i roi strategaeth adfywio uchelgeisiol ar waith ym Morlan Elli.

Rydym yn creu lle bywiog a modern y gall pobl fwynhau gweithio, byw a chwarae ynddo. Amgylchedd lle mae adeiladau swyddfa chwaethus a chyfoes, datblygiadau tai deniadol, ynghyd â bwytai a bariau bywiog a phob math o gyfleusterau diwylliannol a hamdden eraill yn cyd-eistedd yn gyfforddus o amgylch llecynnau o ddŵr disglair a pharcdir gwyrdd cyfoethog.

 

 

Cyfleodd Datblygu

I ddarganfod mwy
 

Y Forlan ar Waith

I ddarganfod mwy
 

Cysylltu â Ni

I ddarganfod mwy