Discover more
Cyfleodd Datblygu

Erwau o Le, Posibiliadau o Bob Math

Mae partneriaid y Gyd-fenter sy’n gyfrifol am brosiect Morlan Elli eisoes wedi cyflawni llawer – dros y degawd diwethaf mae eu gweledigaeth a’u dychymyg wedi trawsnewid ardal y Forlan a’r rhimyn arfordirol.
 

Porth Tywyn

I ddarganfod mwy
 

Llynnoedd Delta

I ddarganfod mwy
 

Doc y Gogledd

I ddarganfod mwy
 

Gwesty Machynys

Ymgynghoriad cyn gwneud cais ar gyfer y bwriad i ddatblygu gwesty 140 gwely gyda maes parcio cysylltiedig, ffyrdd mynediad, gwaith tirweddu a gwaith seilwaith. I ddarganfod mwy