Discover more
Y Forlan ar Waith

Lle mae busnes yn fwy o bleser

Nid yw gweithfannau modern, o’r safon uchaf, yn ddim ond un elfen yn y llwyddiant a welir yma – mae hwn yn amgylchedd sy’n ysbrydoli, lle bydd byw a gweithio, mwynhau a chyflawni, ymlacio a chreu, yn mynd law yn llaw.


Mae gweithwyr yn y rhan hon o’r wlad yn adnabyddus am eu cynhyrchiant uchel a’u parodrwydd i ymateb yn frwd i ddisgwyliadau uchel cyflogwyr sy’n mynnu llawer ganddynt. Drwy groesawu technegau, sgiliau ac arferion gwaith newydd maent wedi dangos eu bod yn cystadleuol, yn alluog ac yn amryddawn.

Caiff y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd arfaethedig ei ddatblygu ar dir y Gyd-fenter. Mae’r datblygiad hwn yn rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn darparu amrywiaeth o gyfleusterau busnes, hyfforddi, iechyd a llesiant mewn tirwedd ddeniadol ar lan y llyn. Yn un o un prosiect blaenllaw ar ddeg sy’n rhan o raglen Dinas Ranbarth Bae Abertawe, bydd y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn arwain at fuddsoddi £200 miliwn yn yr ardal, ac amcangyfrifir y bydd yn creu dros 1,800 o swyddi.

Llanelli Wellness & Life Science VillageiCreate ar Vimeo.