Discover more

Delfrydol ar gyfer cymysgedd o ddatblygiadau masnachol a busnes

Caiff y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd arfaethedig ei ddatblygu ar dir y Gyd-fenter. Mae’r datblygiad hwn yn rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd y Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd yn darparu amrywiaeth o gyfleusterau busnes, hyfforddi, iechyd a llesiant mewn tirwedd ddeniadol ar lan y llyn. Yn un o un prosiect blaenllaw ar ddeg sy’n rhan o raglen Dinas Ranbarth Bae Abertawe, bydd y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn arwain at fuddsoddi £200 miliwn yn yr ardal, ac amcangyfrifir y bydd yn creu dros 1,800 o swyddi.