Discover more

Delfrydol ar gyfer cymysgedd o ddatblygiadau masnachol a busnes

Pentre Awel arfaethedig ei ddatblygu ar dir y Gyd-fenter. Mae’r datblygiad hwn yn rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd y Pentref Pentre Awel yn darparu amrywiaeth o gyfleusterau busnes, hyfforddi, iechyd a llesiant mewn tirwedd ddeniadol ar lan y llyn. Yn un o un prosiect blaenllaw ar ddeg sy’n rhan o raglen Dinas Ranbarth Bae Abertawe, Amcangyfrifir y bydd £200 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn yr ardal, a rhagwelir y bydd yn creu dros 1,800 o swyddi.