Cysylltu â Ni

Sut i Ddod o Hyd Inni

A hithau mewn lleoliad canolog, deniadol a hygyrch, mae Morlan Elli yng nghanol de-orllewin Cymru, ac mae traffordd yr M4 yn brif wythïen trwy’r rhanbarth.

Cyfarwyddiadau o'r Dwyrain

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 47 a dilynwch yr A483. Yn yr ail gylchfan, cymerwch yr A484. Dilynwch yr heol hon ac ar y chweched gylchfan (cylchfan Trostre) cymerwch y B3404 – bydd arwyddion i bob safle i’w gweld ar y ffordd arfordirol hon.

Cyfeiriad Post

Canolfan Menter y Goleudy

Dafen

Llanelli

SA14 8LQ

Manylion Cyswllt

Tessa Peregrine

Cydlynydd Datblygu Economaidd

Rhif ffôn: 01554 748815

llanelliwaterside@carmarthenshire.gov.uk